newstopa3

Centrala DF6000/CF3000

Centrala jest adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru przeznaczonym do zabezpieczania obiektów o różnej wielkości i wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Może ona uruchamiać urządzenia wykonawcze, takie jak systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące.

 • Jedno-, dwu- oraz czteropętlowe wersje.
 • Adresowanie programowe wraz z liniami bocznymi.
 • Szeroki wybór kompatybilnych urządzeń pomocniczych.
 • Pełny potencjał sieci.
 • Zintegrowana drukarka w opcji.
 • Zintegrowana bateria oraz zasilacz.
 • 150 adresów w pętli.
 • Przyjazne i proste oprogramowanie.
 • Niepowtarzalny i estetyczny wygląd.

Centrala DF6000/CF3000 jest wysoko wyspecjalizowanym analogowym, adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru, który łatwo można dopasować do różnych obiektów. Łączy w sobie wysoką funkcjonalność z łatwym użyciem i este­tycznym wyglądem. Wysoka pojemność i szeroki zakres funk­cji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni sys­tem odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań - od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe lub przemysłowe. Centrala używa programowanego adreso­wania, aby zminimalizować czas instalacji i usunąć możliwość potencjalnego błędu związanego z adresowaniem ręcznym. Każdy z elementów systemu został specjalnie zaprojektowa­ny, aby pracować jako część systemu sygnalizacji pożaru. Daje to gwarancję, że centrala, czujki, interfejsy i wszystkie pozostałe urządzenia pomocnicze są w pełni kompatybilne ze sobą, co daje pełny zakres funkcjonalności systemu.

Opis systemu

 • Oferta składa się z jedno-, dwu- lub czteropętlowych central oraz szerokiego zakresu kompatybilnych detektorów, ręcz­nych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycz­nych, sygnalizatorów optycznych i interfejsów.
 • Centrale są dostępne w wybranych kolorach. Standardowe wykonania: jasnoszary, grafitowy, czarny i srebrny.
 • Dostępne z lub bez wbudowanej drukarki.
 • Transparentna osłona osadzona na zawiasach dostępna w opcji, aby w razie konieczności zapewnić dodatkową ochronę wyświetlacza LCD.
 • Wszystkie centrale w standardzie posiadają wbudowane zasilacze i baterie.
 • Dla obciążonych systemów lub systemów wymagających szerokiej autonomii w przypadku awarii sieci, dostępne są wersje ze zwiększoną pojemnością baterii.
 • Każde z urządzeń zewnętrznych DF6000 (ostrzegacze, czujki, sygnalizatory, interfejsy itd.) zawierają integralny izolator zwarć, aby zapewnić maksymalną ochronę przed zwarciem w obwodach zewnętrznych.

Interfejs użytkownika

 • Głównym elementem interfejsu użytkownika w centrali DF6000 jest dużych rozmiarów (120 mm x 90 mm obszar widzenia) dotykowy ekran LCD, który dostarcza użytkow­nikowi informacji, jak również odgrywa rolę wielofunkcyjnej klawiatury. W przypadku prostszych systemów, użytkow­nik jest ograniczony małą ilością dostępnych przycisków i w efekcie interakcja z systemem jest ograniczona i skom­plikowana.
 • Menu dostarcza bardzo dużo informacji pomocniczych, co ułatwia obsługę użytkownikom niezapoznanym z działa­niem systemu.
 • Dotykowy ekran centrali automatycznie dopasowuje się do wybranej funkcji, np. jeśli zostanie wybrana opcja zmiany urządzenia, ekran dotykowy jest automatycznie formatowa­ny jako klawiatura QWERTY, aby umożliwić szybki i łatwy dostęp do tekstu.
 • Oprócz wielkoformatowego wyświetlacza ciekłokrystalicz­nego, który przekazuje pełne informacje o stanie systemu, centrala zawiera 96 diod LED, dostarczających jasnych in­formacji o stanie i rozprzestrzenianiu się ognia nawet dla użytkownika całkowicie nie znającego funkcjonowania sys­temu.
 • Dostęp do drukarki (jeśli centrala jest w nią wyposażona) jest możliwy poprzez oddzielną, zamykaną klapkę dostępu. Papier może być wymieniony przez niewyszkolony perso­nel bez narażenia się na kontakt z elementami pod napię­ciem.
 • Drukarka może być ustawiona w trybie „na żądanie” lub w trybie automatycznego drukowania wszystkich występu­jących zdarzeń w systemie.
 • Pokrywa frontowa na zawiasach umożliwia prosty dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych oraz do instalacji elektrycznej.
 • Pokrywa frontowa centrali nie może być otwarta bez użycia specjalnego klucza dostarczanego w zestawie.
 • Dla zastosowań wymagających wyższego poziomu bez­pieczeństwa lub wytrzymałości dostępna jest transparent­na, umieszczona na zawiasach przednia pokrywa, która umożliwia stałe monitorowanie systemu i dodatkowo za­bezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych do ekranu dotykowego.

 

CSA 1350 (CSA 1360) ŚCIENNY TRZYMACZ DRZWIOWY

Elektromagnetyczny trzymacz drzwi CSA 1350 (CSA 1360) jest przeznaczony do stosowania tam, gdzie istnieje potrzeba okresowego lub stałego trzymania drzwi. Siła trzymania jest nie mniejsza niż 490N (980N). Do montażu naściennego. W zestawie razem ze zworą płytkową ruchomą.

DANE TECHNICZNE:

·         napięcie zasilania 24 VDC

·         prąd pobierany CSA 1350 – 65 mA, CSA 1360 – 100 mA

·         siła trzymania CSA 1350 – 490 N (50 kg), CSA 1360 – 980N (100 kg)

·         charakter pracy: ciągły

·         obudowa: stalowa, pokrywa ABS

·         wymiary: CSA 1350 – 95x95x45 mm Ø50 mm, CSA 1360 – 95x95x50 Ø60 mm

·         kolor: czarny/biały

·         wyzwalacz: tak

 

·         certyfikat CPD

kup teraz button elfurio

 

CSA 1369 PODŁOGOWY TRZYMACZ DRZWIOWY

 

Elektromagnetyczny trzymacz drzwi CSA 1369 jest przeznaczony do stosowania tam, gdzie istnieje potrzeba okresowego lub stałego trzymania drzwi. Siła trzymania jest nie mniejsza niż 490N. Do montażu podłogowego. W zestawie razem ze zworą płytkową ruchomą.

 

DANE TECHNICZNE:

·         napięcie zasilania 24 VDC

·         prąd pobierany 65 mA

·         siła trzymania 490N (50 kg)

·         charakter pracy: ciągły

·         obudowa: stal/aluminium

·         wymiary: 100x109x93 mm Ø50 mm

·         kolor: czarny

·         wyzwalacz: tak

 

·         certyfikat CPD

Kontakt

 

Kamil Konop

+48 537 59 59 88

kamil@fumaro.pl

Mateusz Nawrocki

+48 515 82 33 22

mateusz@fumaro.pl

Firma

BIURO:
FUMARO S.C.
ul. Rysia 2
80-175 GDAŃSK
 
   
DANE REJESTROWE:
FUMARO S.C.
ul. Świstaka 8
80-175 GDAŃSK
NIP: 957-107-32-38
REGON: 222069439