newstopa3

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru

Centrala SmartLoop może obsłużyć jedną pętlę adresowalną. Istnieje możliwość połączenia poszczególnych
central w strukturę sieciową (maksimum 30 central w zamkniętej pętli sieciowej). Pętla adresowalna obsługuja różne
rodzaje urządzeń przeciwpożarowych (czujki, moduły wejść i wyjść, przyciski ROP etc.).
Maksymalna długość pętli wynosi 2000 m.
 
Centrala SmartLoop posiada również wyjścia nadzorowane, do których można podłączyć różne rodzaje urządzeń
zewnętrznych (np. sygnalizatory dźwiękowe). Centrala rozróżnia poszczególne rodzaje sygnałów z urządzeń na pętli
(alarm, prealarm, wczesne ostrzeżenie, test i monitorowanie). Stan systemu jest widoczny na wyświetlaczu i diodach
LED.

Centrala obsługuje do 8 terminali wyniesionych (wyposażenie dodatkowe), które wyświetlają te
same informacje, co płyta czołowa centrali i umożliwiają zdalną obsługę centrali (np. wyciszenie i reset). Centralę
można również połączyć z komputerem oraz drukarką.
 
Automatyczne adresowanie i uproszczone programowanie punktów pozwalają na szybką i łatwą instalację.

Seria adresowalnych urządzeń SmartLoop wprowadza wyraźne zmiany w systemach wykrywania pożaru. Centrale te spełniają wymagania każdego z segmentów rynku: od małych domowych aplikacji wymagających jedynie jednej pętli, po duże aplikacje, wymagające do ośmiu pętli. W maksymalnej konfiguracji możliwe jest połączenie do 30 central w sieć token-ring i jeżeli rozważyć, że każda z central będzie miała 8 pętli i na każdej z pętli będzie znajdowało się po 240 urządzeń, to wyraźnie widać, że najnowsze rozwiązania z serii SmartLoop osiągnęły doskonałość jeśli chodzi o elastyczność zastosowania.


Seria central SmartLoop została specjalnie zaprojektowana w celach ulepszenia dostępnych wcześniej funkcji, najlepszej wydajności w swojej klasie, prostej obsługi przez użytkownika końcowego i bezproblemowej instalacji. A wszystko to by pomóc firmom instalatorskim w poprawie wydajności stosowanych systemów.Wszystkie te funkcje stały się możliwe do realizacji dzięki zastosowaniu architektury wieloprocesorowej z funkcją samo-diagnozowania i koordynowaną przez 32-bitowy procesor. Ten imponujący sprzęt zapewnia najwyższy poziom niezawodności, szybkość reakcji, łatwość użytkowania, prostotę połączenia, możliwość dodania dodatkowych modułów i elastyczność.

 

 

 

Kompatybilność z dodatkowymi modułami rozszerzającymi:

Modele central  Wbudowane  Dodatkowe moduły rozszerzające     
Klawiatura i wyświetlacz 48 LED pokazujących status SmartLoop 2L SmartLoop PRN SmartLoop INOUT SmartLoop NET SmartLoop PSTN SmartLAN SmartLAN/FS
SmartLoop/1010-P Tak Tak - Tak Tak Tak Tak Tak
SmartLoop/2080-P Tak Tak Tak (Max 3) Tak Tak Tak Tak Tak
SmartLoop/1010-G Tak - - - Tak Tak Tak Tak
SmartLoop/2080-G Tak - Tak (Max 3) - Tak Tak Tak Tak
SmartLoop/2080-P-G Tak - Tak (Max 3) - Tak Tak Tak Tak
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe EC0020 posiadają certyfikat zgodności z EN 54 - 11 - Ręczne ostrzegacze pożarowe oraz EN 54 – 17 Izolatory zwarć.

Ręczne ostrzegacze pożarowe EC0020 zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej, zwłaszcza serii INIM SmartLIGHT i SmartLOOP – jako adresowalne elementy pętli dozorowych.Działanie ROP EC0020 jest oparte na uruchomieniu prostego mechanizmu, który składa się ze sztywnego elementu sterującego z tworzywa sztucznego oraz mechanizmu sprężynowego. Naciśnięcie czarnego przycisku wywoła stan alarmu.Przycisk aktywujący urządzenie i czerwona dioda LED znajdują się w przodu obudowy urządzenia. Dioda LED świeci się, gdy urządzenie jest aktywowane – w stanie alarmu.W stanie alarmu świeci czerwona dioda LED jak również i staje się widoczny pasek flagi w kolorach żółtym i czarnym (pasek ten opada w stanie alarmu). Resetowanie jest realizowane poprzez wprowadzenie klucza dostarczonego do gniazda,dociśniecie do tyłu do wyczucia oporu, następnie obrót w prawą stronę aż do ponownego zablokowania mechanizmu sprężynowego. Resetowanie powoduje wycofanie opadającego paska flagi i przerywa świecenie czerwonej diody LED.

Dział: ROPy

Charakterystyka czujki ED200 została dokładnie ustawiona w trybie A1R (próg zadziałania dla 58°C z detekcją gradientową). Czujnik można również ustawić w trybie B (próg zadziałania dla 72°C), w trybie A2S (próg zadziałania dla 58°C) lub trybie BR (próg zadziałania dla 72°C z detekcją gradientową). Rezultatem tego jest możliwość szerokiego zastosowania. Taki czujnik możemy zastosować w środowisku dużego zapylenia lub zadymienia oraz gdzie ryzyko fałszywych alarmów jest wysokie. 

 

Każda czujka posiada unikatowy numer seryjny, po którym czujka jest identyfikowana w systemie. Dwie naklejki z numerem seryjnym znajdują się z tyłu czujki. Jedna z nich powinna zostać naklejona na gniazdo, a druga na schemat instalacji.

Czujka ED200 wymaga gniazda EB0010

 

SPECYFIKACJA

Napięcie pracy 19-30 V DC
Pobór prądu w spoczynku 200 uA
Pobór prądu w alarmie Max 10 mA
Czułość A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – BR(72°C + RoR) – A2S (58°C)
Temperatura pracy -5°C + 40°C
Wysokość (z gniazdem) 54mm
Średnica 110mm
Masa (z gniazdem) 160g
Masa (bez gniazda) 90g
Dział: Czujki Dymu

Gniazdo EB0010 zostało zaprojektowane specjalnie do łącznego zastosowania zarówno z czujkami

konwencjonalnymi IRIS jak i adresowalnymi ENEA produkowanymi przez INIM.

 

Gniazdo EB0010 wyposażone w zworkę pozwalającą na zachowanie ciągłości linii w przypadku wyjęcia czujki z gniazda. 

Dział: Czujki Dymu

 

Optyczny czujka dymu ED100 wyposażona w komorę referencyjną w oparciu o zasadę rozproszenia światła (efekt Tyndalla) i zapewnia pierwsze, wczesne ostrzeżenie o pożarze.  Nowo zaprojektowana komora optyczna ze specjalnym zabezpieczeniem siatkowym o średnicy 0,5 mm przeciw dostawaniu się insektów  powoduje zapewnienie wysokiej odporności na fałszywe alarmy. Aby zapewnić szerokie zastosowanie czujnika, jego czułość może być skonfigurowana na następujące wartości: 0,08dB/m,0,10 dB/m, 0,12dB/m, 0,15 dB/m.

 

Każda czujka posiada unikatowy numer seryjny, po którym czujka jest identyfikowana w systemie. Dwie naklejki z numerem seryjnym znajdują się z tyłu czujki. Jedna z nich powinna zostać naklejona na gniazdo, a druga na schemat instalacji.

Czujka ED100 wymaga gniazda EB0010

 

SPECYFIKACJA

Napięcie pracy 19-30 V DC
Pobór prądu w spoczynku 200 uA
Pobór prądu w alarmie Max 10 mA
Czułość 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
Temperatura pracy -5°C + 40°C
Wysokość (z gniazdem) 46mm
Średnica 110mm
Masa (z gniazdem) 160g
Masa (bez gniazda) 90g

 

Dział: Czujki Dymu
Centrala DF6000/CF3000

Centrala jest adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru przeznaczonym do zabezpieczania obiektów o różnej wielkości i wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Może ona uruchamiać urządzenia wykonawcze, takie jak systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące.

 • Jedno-, dwu- oraz czteropętlowe wersje.
 • Adresowanie programowe wraz z liniami bocznymi.
 • Szeroki wybór kompatybilnych urządzeń pomocniczych.
 • Pełny potencjał sieci.
 • Zintegrowana drukarka w opcji.
 • Zintegrowana bateria oraz zasilacz.
 • 150 adresów w pętli.
 • Przyjazne i proste oprogramowanie.
 • Niepowtarzalny i estetyczny wygląd.

Centrala DF6000/CF3000 jest wysoko wyspecjalizowanym analogowym, adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru, który łatwo można dopasować do różnych obiektów. Łączy w sobie wysoką funkcjonalność z łatwym użyciem i este­tycznym wyglądem. Wysoka pojemność i szeroki zakres funk­cji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni sys­tem odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań - od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe lub przemysłowe. Centrala używa programowanego adreso­wania, aby zminimalizować czas instalacji i usunąć możliwość potencjalnego błędu związanego z adresowaniem ręcznym. Każdy z elementów systemu został specjalnie zaprojektowa­ny, aby pracować jako część systemu sygnalizacji pożaru. Daje to gwarancję, że centrala, czujki, interfejsy i wszystkie pozostałe urządzenia pomocnicze są w pełni kompatybilne ze sobą, co daje pełny zakres funkcjonalności systemu.

Opis systemu

 • Oferta składa się z jedno-, dwu- lub czteropętlowych central oraz szerokiego zakresu kompatybilnych detektorów, ręcz­nych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycz­nych, sygnalizatorów optycznych i interfejsów.
 • Centrale są dostępne w wybranych kolorach. Standardowe wykonania: jasnoszary, grafitowy, czarny i srebrny.
 • Dostępne z lub bez wbudowanej drukarki.
 • Transparentna osłona osadzona na zawiasach dostępna w opcji, aby w razie konieczności zapewnić dodatkową ochronę wyświetlacza LCD.
 • Wszystkie centrale w standardzie posiadają wbudowane zasilacze i baterie.
 • Dla obciążonych systemów lub systemów wymagających szerokiej autonomii w przypadku awarii sieci, dostępne są wersje ze zwiększoną pojemnością baterii.
 • Każde z urządzeń zewnętrznych DF6000 (ostrzegacze, czujki, sygnalizatory, interfejsy itd.) zawierają integralny izolator zwarć, aby zapewnić maksymalną ochronę przed zwarciem w obwodach zewnętrznych.

Interfejs użytkownika

 • Głównym elementem interfejsu użytkownika w centrali DF6000 jest dużych rozmiarów (120 mm x 90 mm obszar widzenia) dotykowy ekran LCD, który dostarcza użytkow­nikowi informacji, jak również odgrywa rolę wielofunkcyjnej klawiatury. W przypadku prostszych systemów, użytkow­nik jest ograniczony małą ilością dostępnych przycisków i w efekcie interakcja z systemem jest ograniczona i skom­plikowana.
 • Menu dostarcza bardzo dużo informacji pomocniczych, co ułatwia obsługę użytkownikom niezapoznanym z działa­niem systemu.
 • Dotykowy ekran centrali automatycznie dopasowuje się do wybranej funkcji, np. jeśli zostanie wybrana opcja zmiany urządzenia, ekran dotykowy jest automatycznie formatowa­ny jako klawiatura QWERTY, aby umożliwić szybki i łatwy dostęp do tekstu.
 • Oprócz wielkoformatowego wyświetlacza ciekłokrystalicz­nego, który przekazuje pełne informacje o stanie systemu, centrala zawiera 96 diod LED, dostarczających jasnych in­formacji o stanie i rozprzestrzenianiu się ognia nawet dla użytkownika całkowicie nie znającego funkcjonowania sys­temu.
 • Dostęp do drukarki (jeśli centrala jest w nią wyposażona) jest możliwy poprzez oddzielną, zamykaną klapkę dostępu. Papier może być wymieniony przez niewyszkolony perso­nel bez narażenia się na kontakt z elementami pod napię­ciem.
 • Drukarka może być ustawiona w trybie „na żądanie” lub w trybie automatycznego drukowania wszystkich występu­jących zdarzeń w systemie.
 • Pokrywa frontowa na zawiasach umożliwia prosty dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych oraz do instalacji elektrycznej.
 • Pokrywa frontowa centrali nie może być otwarta bez użycia specjalnego klucza dostarczanego w zestawie.
 • Dla zastosowań wymagających wyższego poziomu bez­pieczeństwa lub wytrzymałości dostępna jest transparent­na, umieszczona na zawiasach przednia pokrywa, która umożliwia stałe monitorowanie systemu i dodatkowo za­bezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych do ekranu dotykowego.

 

Kontakt

 

Kamil Konop

+48 537 59 59 88

kamil@fumaro.pl

Mateusz Nawrocki

+48 515 82 33 22

mateusz@fumaro.pl

Firma

BIURO:
FUMARO S.C.
ul. Rysia 2
80-175 GDAŃSK
 
   
DANE REJESTROWE:
FUMARO S.C.
ul. Świstaka 8
80-175 GDAŃSK
NIP: 957-107-32-38
REGON: 222069439